Styrelsens första styrelsemöte har ägt rum och arbete kring ett nytt hobbyrum är under planering. Styrelsen uppmanar de som är nyinflyttade att ställa sig i kö till parkering om intresset finns, då efterfrågan är hög. Du hittar anmälan under fliken Parkering.

Läs mer