Föreningen

Kort om Yxhammaren
1959 byggdes fastigheten
Yxhammaren och är belägen
centralt med kort gångavstånd
till många butiker och caféer.

Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen är utvalda av de boende i föreningen Yxhammaren, vi sköter flera olika förtroendeuppdrag.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Kontakta gärna någon av styrelsemedlemmarna!

Ordförande: Andreas Berg

Vice ordförande: Jon Friberg
Sekreterare: Simon Granér

Ledamot:

Andreas Berg
Jon Friberg
Simon Granér

Suppleant:
Anders Bohman