Välj den blankett som du behöver, klicka på blanketten och fyll i den på skärmen eller skriv ut den.

Hur man skriver motioner på ett korrekt sätt
– används när bostadsrättshavaren vill lämna in en motion till kommande årsmöte.

Ansökan om andrahandsuthyrning
– används när bostadsrättshavaren vill ansöka om andrahandsuthyrning hos styrelsen. Blanketten ska fyllas i av bostadsrättshavaren.

Anmälan om autogiro
– används när bostadsrättshavaren vill ansöka om autogirobetalning. Blanketten ska fyllas i av bostadsrättshavaren. Till blanketten följer även villkor för anslutning till Bankgirots autogiro.

Överlåtelseavtal bostadsrätt

Avsägelse för bostadsrätt

Medlemsansökan
– denna blankett ska skickas med ifall inte ovanstående blankett (överlåtelseavtal) används. (Vid t ex gåvobrev, bodelningsavtal, arvskifte, eget avtal)