Styrelsen uppmanar nya och gamla medlemmar att engagera sig i styrelsearbete och uppmanar de som är intresserade att kontakta någon av styrelsemedlemmarna om intresset finns att vara med, det är ett lätt och lärorikt föreningarbete.

Läs mer