Förslag, kan ge förändringar, som gör förbättringar. Du är en del av föreningen, var med och påverka för att förbättra din boendemiljö! Kontakta gärna oss i styrelsen och med idéer och tips!

Läs mer

December månad är den mest branddrabbade månaden under hela året. Men det finns såklart sätt att minska risken för brand, och kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand. Ungefär 70 procent av alla bostadsbränder kan släckas i tid, medan de fortfarande är begränsade. Att det finns fungerande brandvarnare…

Läs mer

Årsmöte sker i December, Årsredovisningen hamnar i din brevlåda två veckor innan utsatt datum.

Läs mer