Viktig information

Hål i lägenhetsdörrar får ej göras p.g.a. brandklassningen

Avloppsledningar får ej rengöras med metallföremål,
de är relinade med elastisk epoxi strumpa.

 

För frågor osv. kontakta service@yxhammaren.se