Tack för att du sorterar dina sopor!

Varje tidning, konservburk och plastpåse du lämnar till återvinning, spar material och energi och minskar på utsläppen av koldioxid. På detta vis kan också det farliga avfallet tas omhand på ett säkert sätt. Samtidigt som du gör denna miljöinsats, så minskar också föreningens och därmed dina egna kostnader för sophanteringen. Känner du dig osäker/nyfiken på sopsortering så finns det en sorteringsguide på: http://dalaavfall.se

Hushållssopor
Brännbara hushållssopor förpackade i tillknutna påsar ska läggas sopkärlen på baksidan av huset. Kärlen töms av FEV en gång i veckan(måndag). För sopkärlet på baksidan gäller att inga föremål får ställas vid sidan om sopkärlen.

Komposterbart
Matrester och annat komposterbart ska läggas i en brun papperspåse och slängs genom luckan i din trappuppgång. Om du har slut på påsar finns de att hämta vid mangelrummet, är det tomt går det bra att mejla styrelsen, tänk även på att det finns att hämta gratis uppe vid återvinningscentralen vid ingarvet. Du får gärna bidra till att lägga flera buntar i mangelrummet så hjälper du även dina grannar.

Tidningar och papper
Tidningar och papper från skrivare och vanligt omslagspapper ska lämnas vid Återvinningsstationen

Förpackningar och batterier (glas, metall, plast, kartong)
Sorteras och kastas i närmsta återvinningsstation som ligger på Engelbrektsgatan nedanför Sibylla 47:an.

Farligt avfall
Färger, färgburkar, kärl med kemiska produkter eller oljor och får inte slängas bland soporna. Detta lämnas in vid Faluns återvinningscentral: Falu återvinning – Skyfallsvägen, Ingarvet, Adress: Skyfallsvägen 20, 791 25 Falun

Läkemedel
Återlämnas till Apotek.