Styrelsen har beslutat att ta bort lägenhetspärmen som en fysisk del av lägenheten. Detta pga upprepat missbruk av hanteringen kring dessa. Vi kommer istället tillhandahålla uppdaterad aktuell information digitalt, du hittar den informationen via ditt personliga konto på riksbyggens hemsida.

Läs mer

Styrelsen kommer att skicka ut en kallelse till årsmöte per post, tillsammans med årsredovisningen. Datum för årsmöte är 19/2 2020, möteslokal, mangelrum.

Läs mer

Årsmötet har blivit flyttat till Januari 2020. Mer information kommer via kallelse i Januari. Projektet avslutat – byta ut samtlig belysning trapphus är färdigt, det sitter nu nya takarmaturer i led, samt i tvättstuga.

Läs mer

Förslag, kan ge förändringar, som gör förbättringar. Du är en del av föreningen, var med och påverka för att förbättra din boendemiljö! Kontakta gärna oss i styrelsen och med idéer och tips!

Läs mer

December månad är den mest branddrabbade månaden under hela året. Men det finns såklart sätt att minska risken för brand, och kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand. Ungefär 70 procent av alla bostadsbränder kan släckas i tid, medan de fortfarande är begränsade. Att det finns fungerande brandvarnare…

Läs mer

Årsmöte sker i December, Årsredovisningen hamnar i din brevlåda två veckor innan utsatt datum.

Läs mer

Styrelsen välkomnar nyinflyttade till huset och vill passa på med ett meddelande till alla hyresgäster att registrera er på www.riksbyggen.se Här kommer bland annat den nya köportalen för garage och bilplats finnas tillgänglig. Du hittar även dina kommande fakturor och lite mer information. Allmän information kommer alltid upp på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.

Läs mer

Bränder är vanligast runt julDe flesta bränder i svenska bostäder som orsakas av levande ljus sker mellan december och februari. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest fjärde advent. Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke…

Läs mer