Under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att årsmötet inte sker som vanligt i år. Vi kommer istället, med hjälp av Riksbyggen, anordna en poströstning. Du kommer självklart kunna nyttja din rösträtt och eventuella frågor som vanligt. Mer information om detta kommer att skickas ut till dig i December tillsammans med årsredovisningen i vanlig ordning.

Läs mer

På grund av rådande omständigheter så har styrelsen valt att skjuta på den planerade statuskontrollen till nästa år, för att inte riskera att utsätta medlemmar i onödan. Mer information kommer i god tid innan.

Läs mer

Styrelsen har under sommaren sanerat och målat över klotter på baksidan, vi har även målat pelarna för balkongerna på framsidan. För att besparar föreningen pengar så har styrelsen själva utfört uppdraget.

Läs mer

Styrelsen har beslutat att ta bort lägenhetspärmen som en fysisk del av lägenheten. Detta pga upprepat missbruk av hanteringen kring dessa. Vi kommer istället tillhandahålla uppdaterad aktuell information digitalt, du hittar den informationen via ditt personliga konto på riksbyggens hemsida.

Läs mer

Styrelsen kommer att skicka ut en kallelse till årsmöte per post, tillsammans med årsredovisningen. Datum för årsmöte är 19/2 2020, möteslokal, mangelrum.

Läs mer

Årsmötet har blivit flyttat till Januari 2020. Mer information kommer via kallelse i Januari. Projektet avslutat – byta ut samtlig belysning trapphus är färdigt, det sitter nu nya takarmaturer i led, samt i tvättstuga.

Läs mer

Förslag, kan ge förändringar, som gör förbättringar. Du är en del av föreningen, var med och påverka för att förbättra din boendemiljö! Kontakta gärna oss i styrelsen och med idéer och tips!

Läs mer

December månad är den mest branddrabbade månaden under hela året. Men det finns såklart sätt att minska risken för brand, och kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand. Ungefär 70 procent av alla bostadsbränder kan släckas i tid, medan de fortfarande är begränsade. Att det finns fungerande brandvarnare…

Läs mer