Gästlägenhet öppen för bokning

Av Yxhammaren | oktober 1, 2021 |

Nu är gästlägenheten och bastun öppen igen för bokning i bokningstavlan.

Årsmöte

Av Yxhammaren | oktober 11, 2020 |

Under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att årsmötet inte sker som vanligt i år. Vi kommer istället, med hjälp av Riksbyggen, anordna en poströstning. Du kommer självklart kunna nyttja din rösträtt och eventuella frågor som vanligt. Mer information om detta kommer att skickas ut till dig i December tillsammans med årsredovisningen i vanlig ordning.

Statuskontroll

Av Yxhammaren | oktober 11, 2020 |

På grund av rådande omständigheter så har styrelsen valt att skjuta på den planerade statuskontrollen till nästa år, för att inte riskera att utsätta medlemmar i onödan. Mer information kommer i god tid innan.

Målning

Av Yxhammaren | september 30, 2020 |

Styrelsen har under sommaren sanerat och målat över klotter på baksidan, vi har även målat pelarna för balkongerna på framsidan. För att besparar föreningen pengar så har styrelsen själva utfört uppdraget.

Beslut om lägenhetspärm

Av Yxhammaren | januari 29, 2020 |

Styrelsen har beslutat att ta bort lägenhetspärmen som en fysisk del av lägenheten. Detta pga upprepat missbruk av hanteringen kring dessa. Vi kommer istället tillhandahålla uppdaterad aktuell information digitalt, du hittar den informationen via ditt personliga konto på riksbyggens hemsida.

Årsmöte

Av Yxhammaren | januari 29, 2020 |

Styrelsen kommer att skicka ut en kallelse till årsmöte per post, tillsammans med årsredovisningen. Datum för årsmöte är 19/2 2020, möteslokal, mangelrum.

Viktig information till nya medlemmar och vid flytt.

Av Yxhammaren | januari 19, 2020 |

Som köpare har du en undersökningsplikt, det är väsentligt att du läser den information som finns på den här hemsidan.

Viktig information om årsmöte

Av Yxhammaren | december 11, 2019 |

Årsmötet har blivit flyttat till Januari 2020. Mer information kommer via kallelse i Januari.

  • Projektet avslutat – byta ut samtlig belysning trapphus är färdigt, det sitter nu nya takarmaturer i led, samt i tvättstuga.

Av Yxhammaren | november 20, 2019 |

Förslag, kan ge förändringar, som gör förbättringar. Du är en del av föreningen, var med och påverka för att förbättra din boendemiljö! Kontakta gärna oss i styrelsen och med idéer och tips!

Säkra ditt hem från brand

Av Yxhammaren | november 20, 2019 |

December månad är den mest branddrabbade månaden under hela året. Men det finns såklart sätt att minska risken för brand, och kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.

Ungefär 70 procent av alla bostadsbränder kan släckas i tid, medan de fortfarande är begränsade. Att det finns fungerande brandvarnare i de flesta hem är en stor anledning till detta. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Ett säkert tips är att också ha en brandfilt och brandsläckare i hemmet!

Så här kontrollerar du din brandvarnare:

• Tryck in knappen som finns på brandvarnaren. Hörs ingen signal ska du byta batteri. Hjälper inte batteribytet – byt ut brandvarnaren. Testa din brandvarnare regelbundet.
• Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
• Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvm. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

Fler tips om hur du säkrar hemmet från brand

Ljus
• Använda ljusstakar av keramik, metall eller sten.
• Dekorera inte din ljusstake med mossa eller annat material som är brännbart.
• Tänk på var du ställer ljuset, inte för nära gardinen eller på tv:n och se till att ljuset står stadigt.
• Tänd inte tomtebloss eller levande ljus i en gran.
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
• Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen!

Sladdar och belysning

• Viktigt att tänka på sladdar och kontakter till adventsljusstakar, adventsstjärnor och ljusslingor är hela och inte har några skador.
• Julgransbelysning ska släckas med strömbrytare inte genom att skruva på ett ljus.
• Kontrollera att elkablar är CE-mäkta.
• Kontrollera att utomhusgranens belysning är gjord för utomhusbruk. Kapslingsklassen ska vara IPX. Kontrollera att den är CE-märkt.

Mobilladdare

• Allt oftare händer det att USB-laddaren blir överhettad och kan börja brinna.
• Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
• Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
• Dra ut kontakten när du laddat klart.
• Lösa sladdar och kablar ska kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.

Det ska du göra om det börjar brinna:

Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Text från Brandskyddsföreningen.