Årsmöte

Av Yxhammaren | november 17, 2019 |

Årsmöte sker i December, Årsredovisningen hamnar i din brevlåda två veckor innan utsatt datum.

Kallt ute – varmt inne

Av Yxhammaren | oktober 23, 2019 |

Tänk på att inte ha balkongdörrar eller fönster öppna under vintertid, sänk värmen på elementen istället!

Köportalen och riksbyggen

Av Yxhammaren | januari 18, 2019 |

Styrelsen välkomnar nyinflyttade till huset och vill passa på med ett meddelande till alla hyresgäster att registrera er på www.riksbyggen.se
Här kommer bland annat den nya köportalen för garage och bilplats finnas tillgänglig. Du hittar även dina kommande fakturor och lite mer information. Allmän information kommer alltid upp på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.

Du släckte väl ljusen?

Av Yxhammaren | december 13, 2018 |

Bränder är vanligast runt jul
De flesta bränder i svenska bostäder som orsakas av levande ljus sker mellan december och februari. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest fjärde advent. Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.

Läs gärna mer nedan:

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/levande-ljus/

Använda porttelefon

Av Yxhammaren | december 13, 2018 |

Passersystem

Av Yxhammaren | december 12, 2018 |


Fastigheten har ett nytt digitalt passersystem.
Detta innebär att du använder din digitala låsbricka(också kallad ”tagg”), för att ta dig in genom entrén samt dörrarna i källaren. Vi har även tagit bort portkoden för att obehöriga inte skall kunna komma in i trapphuset. För gäster kan dessa ringa upp hyresgästen via porttelefon i entrén, detta görs genom att leta reda på namnet och sedan ring upp. Den svarande väljer då menyval ”5” på knappsatsen på sin telefon under samtalet för att låsa upp dörren.

”Digital bokningstavla” är också en ny funktion som möjligör att man kan utföra sina bokningar på ett och samma ställe. Den digitala tavlan finner du på bottenplan i din trappuppgång, här kan du välja att boka bland annat Tvättstuga eller Gästlägenhet, mer om detta under respektive sida här på hemsidan.

Styrelsen ber om överseende med systemet då det är nytt och alla funktioner kanske inte fungerar för tillfället. Om du hittar några direkta fel eller önskemål om regler kring bokningar etc. så får ni gärna kontakta styrelsen via mail. 
styrelsen@yxhammaren.se

Brev angående fiber

Av Yxhammaren | december 12, 2018 |

Telia har nu avslutat fiberinstallationen i fastigheten. Till varje lägenhet medföljer en Router samt en TV-box. Detta är något som tillhör den enskilde lägenheten. Precis som lägenhetspärmen så måste därför denna lämnas kvar vid eventuell flytt. Vid medtag av utrustning vid flytt, efterdebiteras lägenhetsinnehavaren föreventuella kostnader för en ny utrustning.

Med ÖppenFiber från Telia får du uppkoppling med närapå oändlig kapacitet. Öppen Fiberbetyder också att du själv bestämmer vilken av våra tjänsteleverantörer du beställer bredband, tv och telefoni av. Mer information kring inkoppling av din utrustning samt beställning finner du på https://www.oppenfiber.se/

Portsystem

Av Yxhammaren | oktober 19, 2018 |

Ett nytt portsystem har installerats i fastigheten, tillhörande är ett digitalt bokningsystem som finns i varje trappuppgång.

Driftsättning kring detta sker under hösten -18, med två olika datum för genomgång och instruktioner.

Fiber

Av Yxhammaren | september 12, 2018 |

Fiber för TV och Bredband kommer att dras in till samtliga lägenheter under hösten, det beräknas vara klart till december månad.

Av Yxhammaren | augusti 16, 2017 |

Styrelsen uppmanar nya och gamla medlemmar att engagera sig i styrelsearbete och uppmanar de som är intresserade att kontakta någon av styrelsemedlemmarna om intresset finns att vara med, det är ett lätt och lärorikt föreningarbete.