Fastigheten har ett nytt digitalt passersystem.
Detta innebär att du använder din digitala låsbricka(också kallad ”tagg”), för att ta dig in genom entrén samt dörrarna i källaren. Vi har även tagit bort portkoden för att obehöriga inte skall kunna komma in i trapphuset. För gäster kan dessa ringa upp hyresgästen via porttelefon i entrén, detta görs genom att leta reda på namnet och sedan ring upp. Den svarande väljer då menyval ”5” på knappsatsen på sin telefon under samtalet för att låsa upp dörren.

”Digital bokningstavla” är också en ny funktion som möjligör att man kan utföra sina bokningar på ett och samma ställe. Den digitala tavlan finner du på bottenplan i din trappuppgång, här kan du välja att boka bland annat Tvättstuga eller Gästlägenhet, mer om detta under respektive sida här på hemsidan.

Styrelsen ber om överseende med systemet då det är nytt och alla funktioner kanske inte fungerar för tillfället. Om du hittar några direkta fel eller önskemål om regler kring bokningar etc. så får ni gärna kontakta styrelsen via mail. 
styrelsen@yxhammaren.se