Förslag, kan ge förändringar, som gör förbättringar. Du är en del av föreningen, var med och påverka för att förbättra din boendemiljö! Kontakta gärna oss i styrelsen och med idéer och tips!

Säkra ditt hem från brand

December månad är den mest branddrabbade månaden under hela året. Men det finns såklart sätt att minska risken för brand, och kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.

Ungefär 70 procent av alla bostadsbränder kan släckas i tid, medan de fortfarande är begränsade. Att det finns fungerande brandvarnare i de flesta hem är en stor anledning till detta. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Ett säkert tips är att också ha en brandfilt och brandsläckare i hemmet!

Så här kontrollerar du din brandvarnare:

• Tryck in knappen som finns på brandvarnaren. Hörs ingen signal ska du byta batteri. Hjälper inte batteribytet – byt ut brandvarnaren. Testa din brandvarnare regelbundet.
• Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
• Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvm. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

Fler tips om hur du säkrar hemmet från brand

Ljus
• Använda ljusstakar av keramik, metall eller sten.
• Dekorera inte din ljusstake med mossa eller annat material som är brännbart.
• Tänk på var du ställer ljuset, inte för nära gardinen eller på tv:n och se till att ljuset står stadigt.
• Tänd inte tomtebloss eller levande ljus i en gran.
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
• Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen!

Sladdar och belysning

• Viktigt att tänka på sladdar och kontakter till adventsljusstakar, adventsstjärnor och ljusslingor är hela och inte har några skador.
• Julgransbelysning ska släckas med strömbrytare inte genom att skruva på ett ljus.
• Kontrollera att elkablar är CE-mäkta.
• Kontrollera att utomhusgranens belysning är gjord för utomhusbruk. Kapslingsklassen ska vara IPX. Kontrollera att den är CE-märkt.

Mobilladdare

• Allt oftare händer det att USB-laddaren blir överhettad och kan börja brinna.
• Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
• Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
• Dra ut kontakten när du laddat klart.
• Lösa sladdar och kablar ska kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.

Det ska du göra om det börjar brinna:

Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Text från Brandskyddsföreningen.

Köportalen och riksbyggen

Styrelsen välkomnar nyinflyttade till huset och vill passa på med ett meddelande till alla hyresgäster att registrera er på www.riksbyggen.se
Här kommer bland annat den nya köportalen för garage och bilplats finnas tillgänglig. Du hittar även dina kommande fakturor och lite mer information. Allmän information kommer alltid upp på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.

Du släckte väl ljusen?

Bränder är vanligast runt jul
De flesta bränder i svenska bostäder som orsakas av levande ljus sker mellan december och februari. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest fjärde advent. Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.

Läs gärna mer nedan:

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/levande-ljus/

Passersystem


Fastigheten har ett nytt digitalt passersystem.
Detta innebär att du använder din digitala låsbricka(också kallad ”tagg”), för att ta dig in genom entrén samt dörrarna i källaren. Vi har även tagit bort portkoden för att obehöriga inte skall kunna komma in i trapphuset. För gäster kan dessa ringa upp hyresgästen via porttelefon i entrén, detta görs genom att leta reda på namnet och sedan ring upp. Den svarande väljer då menyval ”5” på knappsatsen på sin telefon under samtalet för att låsa upp dörren.

”Digital bokningstavla” är också en ny funktion som möjligör att man kan utföra sina bokningar på ett och samma ställe. Den digitala tavlan finner du på bottenplan i din trappuppgång, här kan du välja att boka bland annat Tvättstuga eller Gästlägenhet, mer om detta under respektive sida här på hemsidan.

Styrelsen ber om överseende med systemet då det är nytt och alla funktioner kanske inte fungerar för tillfället. Om du hittar några direkta fel eller önskemål om regler kring bokningar etc. så får ni gärna kontakta styrelsen via mail. 
styrelsen@yxhammaren.se

Brev angående fiber

Telia har nu avslutat fiberinstallationen i fastigheten. Till varje lägenhet medföljer en Router samt en TV-box. Detta är något som tillhör den enskilde lägenheten. Precis som lägenhetspärmen så måste därför denna lämnas kvar vid eventuell flytt. Vid medtag av utrustning vid flytt, efterdebiteras lägenhetsinnehavaren föreventuella kostnader för en ny utrustning.

Med ÖppenFiber från Telia får du uppkoppling med närapå oändlig kapacitet. Öppen Fiberbetyder också att du själv bestämmer vilken av våra tjänsteleverantörer du beställer bredband, tv och telefoni av. Mer information kring inkoppling av din utrustning samt beställning finner du på https://www.oppenfiber.se/