Köportalen och riksbyggen

Styrelsen välkomnar nyinflyttade till huset och vill passa på med ett meddelande till alla hyresgäster att registrera er på www.riksbyggen.se
Här kommer bland annat den nya köportalen för garage och bilplats finnas tillgänglig. Du hittar även dina kommande fakturor och lite mer information. Allmän information kommer alltid upp på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.

Du släckte väl ljusen?

Bränder är vanligast runt jul
De flesta bränder i svenska bostäder som orsakas av levande ljus sker mellan december och februari. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest fjärde advent. Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.

Läs gärna mer nedan:

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/levande-ljus/

Passersystem


Fastigheten har ett nytt digitalt passersystem.
Detta innebär att du använder din digitala låsbricka(också kallad ”tagg”), för att ta dig in genom entrén samt dörrarna i källaren. Vi har även tagit bort portkoden för att obehöriga inte skall kunna komma in i trapphuset. För gäster kan dessa ringa upp hyresgästen via porttelefon i entrén, detta görs genom att leta reda på namnet och sedan ring upp. Den svarande väljer då menyval ”5” på knappsatsen på sin telefon under samtalet för att låsa upp dörren.

”Digital bokningstavla” är också en ny funktion som möjligör att man kan utföra sina bokningar på ett och samma ställe. Den digitala tavlan finner du på bottenplan i din trappuppgång, här kan du välja att boka bland annat Tvättstuga eller Gästlägenhet, mer om detta under respektive sida här på hemsidan.

Styrelsen ber om överseende med systemet då det är nytt och alla funktioner kanske inte fungerar för tillfället. Om du hittar några direkta fel eller önskemål om regler kring bokningar etc. så får ni gärna kontakta styrelsen via mail. 
styrelsen@yxhammaren.se

Brev angående fiber

Telia har nu avslutat fiberinstallationen i fastigheten. Till varje lägenhet medföljer en Router samt en TV-box. Detta är något som tillhör den enskilde lägenheten. Precis som lägenhetspärmen så måste därför denna lämnas kvar vid eventuell flytt. Vid medtag av utrustning vid flytt, efterdebiteras lägenhetsinnehavaren föreventuella kostnader för en ny utrustning.

Med ÖppenFiber från Telia får du uppkoppling med närapå oändlig kapacitet. Öppen Fiberbetyder också att du själv bestämmer vilken av våra tjänsteleverantörer du beställer bredband, tv och telefoni av. Mer information kring inkoppling av din utrustning samt beställning finner du på https://www.oppenfiber.se/

Portsystem

Ett nytt portsystem har installerats i fastigheten, tillhörande är ett digitalt bokningsystem som finns i varje trappuppgång.

Driftsättning kring detta sker under hösten -18, med två olika datum för genomgång och instruktioner.

Styrelsen uppmanar nya och gamla medlemmar att engagera sig i styrelsearbete och uppmanar de som är intresserade att kontakta någon av styrelsemedlemmarna om intresset finns att vara med, det är ett lätt och lärorikt föreningarbete.

Styrelsen har beslutat att göra om ett utrymme till Hobbyrum. Hobbyrummet är tänkt till bland annat snickeri, plantering och andra hobbys där man kan behöva lite utrymme för att arbeta. Mer information kommer via post.