Årsmöte sker i December, Årsredovisningen hamnar i din brevlåda två veckor innan utsatt datum.

Läs mer

Styrelsen välkomnar nyinflyttade till huset och vill passa på med ett meddelande till alla hyresgäster att registrera er på www.riksbyggen.se Här kommer bland annat den nya köportalen för garage och bilplats finnas tillgänglig. Du hittar även dina kommande fakturor och lite mer information. Allmän information kommer alltid upp på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.

Läs mer

Bränder är vanligast runt julDe flesta bränder i svenska bostäder som orsakas av levande ljus sker mellan december och februari. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest fjärde advent. Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke…

Läs mer

Fastigheten har ett nytt digitalt passersystem. Detta innebär att du använder din digitala låsbricka(också kallad ”tagg”), för att ta dig in genom entrén samt dörrarna i källaren. Vi har även tagit bort portkoden för att obehöriga inte skall kunna komma in i trapphuset. För gäster kan dessa ringa upp hyresgästen via porttelefon i entrén, detta…

Läs mer

Telia har nu avslutat fiberinstallationen i fastigheten. Till varje lägenhet medföljer en Router samt en TV-box. Detta är något som tillhör den enskilde lägenheten. Precis som lägenhetspärmen så måste därför denna lämnas kvar vid eventuell flytt. Vid medtag av utrustning vid flytt, efterdebiteras lägenhetsinnehavaren föreventuella kostnader för en ny utrustning. Med ÖppenFiber från Telia får…

Läs mer

Ett nytt portsystem har installerats i fastigheten, tillhörande är ett digitalt bokningsystem som finns i varje trappuppgång. Driftsättning kring detta sker under hösten -18, med två olika datum för genomgång och instruktioner.

Läs mer

Fiber för TV och Bredband kommer att dras in till samtliga lägenheter under hösten, det beräknas vara klart till december månad.

Läs mer

Styrelsen uppmanar nya och gamla medlemmar att engagera sig i styrelsearbete och uppmanar de som är intresserade att kontakta någon av styrelsemedlemmarna om intresset finns att vara med, det är ett lätt och lärorikt föreningarbete.

Läs mer