Fastigheten har ett nytt digitalt passersystem. Detta innebär att du använder din digitala låsbricka(också kallad ”tagg”), för att ta dig in genom entrén samt dörrarna i källaren. Vi har även tagit bort portkoden för att obehöriga inte skall kunna komma in i trapphuset. För gäster kan dessa ringa upp hyresgästen via porttelefon i entrén, detta…

Läs mer

Telia har nu avslutat fiberinstallationen i fastigheten. Till varje lägenhet medföljer en Router samt en TV-box. Detta är något som tillhör den enskilde lägenheten. Precis som lägenhetspärmen så måste därför denna lämnas kvar vid eventuell flytt. Vid medtag av utrustning vid flytt, efterdebiteras lägenhetsinnehavaren föreventuella kostnader för en ny utrustning. Med ÖppenFiber från Telia får…

Läs mer

Ett nytt portsystem har installerats i fastigheten, tillhörande är ett digitalt bokningsystem som finns i varje trappuppgång. Driftsättning kring detta sker under hösten -18, med två olika datum för genomgång och instruktioner.

Läs mer

Fiber för TV och Bredband kommer att dras in till samtliga lägenheter under hösten, det beräknas vara klart till december månad.

Läs mer

Styrelsen uppmanar nya och gamla medlemmar att engagera sig i styrelsearbete och uppmanar de som är intresserade att kontakta någon av styrelsemedlemmarna om intresset finns att vara med, det är ett lätt och lärorikt föreningarbete.

Läs mer

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte. Årsmötet kommer äga rum den 1:a December 18.00. Som vanligt håller vi till i Repbäckens samlingslokal. Mer information kommer via post

Läs mer

Styrelsen har beslutat att göra om ett utrymme till Hobbyrum. Hobbyrummet är tänkt till bland annat snickeri, plantering och andra hobbys där man kan behöva lite utrymme för att arbeta. Mer information kommer via post.

Läs mer

Styrelsens första styrelsemöte har ägt rum och arbete kring ett nytt hobbyrum är under planering. Styrelsen uppmanar de som är nyinflyttade att ställa sig i kö till parkering om intresset finns, då efterfrågan är hög. Du hittar anmälan under fliken Parkering.

Läs mer