Telia har nu avslutat fiberinstallationen i fastigheten. Till varje lägenhet medföljer en Router samt en TV-box. Detta är något som tillhör den enskilde lägenheten. Precis som lägenhetspärmen så måste därför denna lämnas kvar vid eventuell flytt. Vid medtag av utrustning vid flytt, efterdebiteras lägenhetsinnehavaren föreventuella kostnader för en ny utrustning.

Med ÖppenFiber från Telia får du uppkoppling med närapå oändlig kapacitet. Öppen Fiberbetyder också att du själv bestämmer vilken av våra tjänsteleverantörer du beställer bredband, tv och telefoni av. Mer information kring inkoppling av din utrustning samt beställning finner du på https://www.oppenfiber.se/